QUÈ FEM?

SERVEIS

Solucions per a un futur sostenible, en equilibri amb el territori i la seva gent.

 • Definició de reducció d’emissions en la teva activitat i sector, amb una visió holística amb tots els seus abastos.
 • Avaluacions d’impacte, desenvolupament de sistemes de gestió robustos, adaptació de marcs normatius, ajudant-te a capacitar per a poder continuar avançant de manera sostenible.

Plans d’Energia i Clima

 • Definició de les polítiques i línies d’adaptació, i mitigació al canvi climàtic
 • Visió holística en què relacionem estratègies de biodiversitat, energia, transport, residus, aigua.

Mobilitat

 • Estratègies de mobilitat d’empresa, polígon o municipi
 • Anàlisi de les diferents oportunitats en el desplegament de noves estratègies, analitzant ajudes i mesures

Residus

 • Definició de la gestió dels residus del teu municipi o empresa, definint una estratègia de reducció, reutilització i reciclatge
 • Definició legal de comunitats energètiques a PIMES, ciutadania i ens locals.
 • T’acompanyem en el funcionament de la comunitat energètica
 • Presentació de sol·licituds d’ajudes
 • Assessorament en els models de finançament i explotació de comunitats energètiques
 • Assessorament a CE en PPA’s
 • Impuls de polítiques públiques
 • Proposades i desenvolupament d’Oficines de Transició Comunitària (OTC’s)
 • Seguiment de línies d’ajudes i acompanyament en la presentació de propostes.
 • Legalització d’autoconsums individuals i col·lectius
 • Formalització i assessorament de contractes en la modalitat PPA amb autoconsum
 • Defensa en conflictes derivats de la mesura de subministrament, suspensió de subministrament, accés a dades, errors administratius,
 • Definició de models de negocis relacionats amb l’autoconsum industrial, comercial i residencial: autoconsum sense excedents, autoconsum amb compensació d’excedents i autoconsum amb excedents amb venda d’energia
 • Defensa jurídica en la legalització d’autoconsums
 • Definició de compensacions i millores en el territori on es desenvolupen els projectes de renovables
 • Assessorament i acompanyament en el desenvolupament de projectes, definint estratègies, propostes i acompanyament jurídic per a l’acceptació del projecte i el seu retorn al territori, amb articulació de millores ambientals, compensacions econòmiques, generació d’ocupació, i estratègia de “permiting” i mediació.
 • Estratègies de venda d’energia, confecció i negociació de tota mena de PPAs
 • Assessorament i acompanyament en els procediments d’accés i connexió, en processos de discussió de les condicions tecnicoeconòmiques, l’acceptació o denegació dels permisos d’accés i connexió i conflictes de connexió davant la CNMC o si és el cas organisme autonòmic corresponent
 • “Due diligence” reguladora: accés i connexió, “permitting” energètic, mediambiental i urbanístic i “second opinion” de “due diligence”, particularment de cara a la valoració de risc
 • Tramitació per al concurs en les subhastes del règim econòmic de les renovables (REER)
 • Assessorament en la construcció, negociació de EPCs i finançament de plantes renovables.
 • Desenvolupament d’estratègies d’emmagatzematge energètic, vinculat tant a la producció renovable “utility scale” com a l’autoconsum, però també a l’alta volatilitat dels preus de l’energia i coneixent els diferents mercats elèctrics, tant en el seu estat actual com i en la seva evolució futura prevista.
 • Definició i l’encaix jurídic dels nous models de negoci associats a les diferents tecnologies de la transició energètica: biomassa, hidrogen, gasos renovables i combustibles sintètics, vehicles elèctrics, punts de recàrrega, bateries col·lectives, “district heating”, eòlica marina i eòlica vertical, sistemes d’emmagatzematge amb tecnologies alternatives, entre moltes altres.
 • Estratègies d’eficiència energètica, pensant en l’acompanyament tecnològic i legal.
 • Definim noves estratègies d’estalvi tenint en compte els Certificats d’Estalvi Energètic (CAE’s) monetaritzant els estalvis energètics, recuperant part del cost de les inversions en eficiència energètica (canvi d’il·luminació, millora de l’aïllament tèrmic, renovació d’equips industrials o domèstics, etc.), orientant la contraprestació pels estalvis obtinguts per a la seva posterior certificació mitjançant el Sistema de CAEs.
 • La transició energètica necessita obrir nous marcs, més normatius que tecnològics. Acompanyem en la definició d’aquelles estratègies d’incidència per a avançar en la transició energètica en un model més distribuït i participat.

AMB QUI TREBALLEM?

ENS DIRIGIM A...

COMUNITATS ENERGÈTIQUES

 • Definim els models legals de constitució de la comunitat energètica
 • Presentació i definició de línies d’ajudes
 • Selecció de proveïdors
 • Definició en els contractes a formalitzar com a comunitat energètica

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Serveis de promoció, validació i encaix de comunitats energètiques, autoconsum o altres solucions energètiques en la normativa del sector públic
 • Disseny d’estratègies, plans i polítiques públiques en matèria d’energia, sostenibilitat i participació ciutadana
 • Suport en la redacció de plecs sobre tecnologies, processos i solucions renovables
 • Definició de les polítiques públiques en matèria d’energia
 • Proposem solucions ambientals en polítiques ambientals
 • Estratègies locals, comarcals o autonòmiques en matèria d’energia
 • Plecs, contractació i articulació de nous serveis vinculats a la transició ambiental i energètica.

EMPRESES

 • Definició de les teves estratègies d’ambientals i la teva responsabilitat social i ambiental.
 • Estratègies d’acompanyament social i ambiental amb altres actors.
 • “Permiting” social i ambiental dels teus projectes.
 • Encaix jurídic a les teves propostes per a aprofundir en el compromís ambiental
 • Propostes d’incidència que aprofundeixin en l’escenari de transició ambiental i energètic que cerques.