AVIS LEGAL

Aquest web és propietat de SAMSO EDS, SL (d’ara endavant SAMSO), amb NIF núm. B70816590 i domicili en ANLGLI, 31 4 – 08017 Barcelona.

Per a qualsevol consulta o proposta, pots contactar amb nosaltres en l’e-mail info@samso.eco

Aquest portal web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, per la qual cosa queden sotmeses a ella les persones tant nacionals com estrangeres que ho utilitzin.

L’accés al nostre web per part teva, com a PERSONA USUÀRIA, és gratuït i es regeix per les condicions d’ús vigents en el moment de l’accés, que recomanem que llegeixis detingudament. Si no estàs d’acord amb les presents condicions d’ús, hauràs d’abstenir-te d’utilitzar o operar per mitjà d’aquest portal. Pots contactar amb nosaltres perquè et resolguem qualsevol dubte en relació amb aquestes condicions.

El subministrament de dades personals i la compra de productes i serveis a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys o, si és el cas, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.


1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de SAMSO o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a un ús privat d’aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador/a o soci/a.

SAMSO queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicats per tercers en el seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació total o parcial del nostre portal.


2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 

L’accés al nostre portal web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. No obstant això, determinats serveis són o podran ser d’accés restringit a determinats usuaris/es i requereixen o podran requerir haver realitzat un procés de registre, haver emplenat formularis amb dades personals i/o la identificació mitjançant contrasenyes.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat.

S’ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Està expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts en aquest portal web, per procediments diferents als estipulats en les aquestes condicions d’ús i, si és el cas, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes o serveis.

Està prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots o programari que alteri el seu funcionament normal, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de nostra portal web, et comuniquem que SAMSO no es fa responsable d’aquests.

SAMSO es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús del nostre lloc web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús.


3. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de SAMSO i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys i/o disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar, així com l’acceptació expressa de la nostra política de privacitat.

La PERSONA USUÀRIA assumeix tota responsabilitat de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que ocasioni a SAMSO o a qualsevol altra persona per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets, no actualitzats o amb dades de tercers sense comptar amb el seu consentiment.


4. RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de la PERSONA USUÀRIA aquest portal web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la seva prestació, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, SAMSO no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d’Internet, averies en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies.

Aquest web, excepte el regulat, si és el cas, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informatiu i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa SAMSO no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

Tot el referent a aquest web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut del present portal web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que legalment corresponguin.


5. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB

En qualsevol moment podem procedir a modificació de les Condicions generals d’ús modificació: si us plau, comprova la data d’emissió en cada ocasió en què et connectis a la nostra pàgina web i així tindràs la certesa que no s’ha produït cap modificació que t’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la nostra pàgina web, pots posar-te en contacte amb info@samso.eco